Kabalen legges - nominasjon stortingsvalget 2017

Østfold Arbeiderparti har ved de siste valgene gjennomført en ny og mer omfattende nominasjonsprosess med mer innflytelse til det enkelte partimedlem. Dette har blitt godt mottatt og vi gjennomfører derfor en rådgivende medlemsavstemning også for stortingsvalget i 2017.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program