Skattekutt framfor velferd

Statsbudsjettet prioriterer skattekutt framfor penger til kommunene. Kommunene i Østfold er ikke budsjettvinnere og det blir tøffe runder for by- og kommunestyrerepresentantene i Østfold når kommunebudsjettene på skole, helse og omsorg skal vedtas om noen uker.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program