Prioriterte prosjekter til Nasjonale Transportplan

Det er jernbane som topper prioriteringslista over innspill som er gitt til rulleringen av Nasjonal Transportplan. Helt på topp heter det at dobbeltsporet InterCity–bane må videreføres til riksgrensa i Halden innen 2030.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program