Kjære Ulf Leirstein, Erling Wiborg og andre tillitsvalgt i Frp.

Idet Moss Lufthavn Rygge er i ferd med å nedlegge virksomheten, med den følge at ca. 1000 arbeidstakere vil miste jobben sin og østfoldingene vil miste en kjær flyplass, ber jeg dere innstendig om et siste krafttak for å redde flyplassen og sårt tiltrengte arbeidsplasser i et fylke som helt inn til nylig har ligget på ledighetstoppen, og som fortsatt sliter med betydelig ledighet.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program