Bedre politi med reformen?

Endelig kom regjeringens forslag til politireform, forhandlet fram med Venstre. Men en slik struktur-reform bør ikke bygge på et så snaut flertall. Det bør stå et bredest mulig politisk miljø bak. Det vil Arbeiderpartiet søke å bidra til når reformen behandles i Stortinget.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Kommende arrangmenter

21. marskl10:00Årskonferanse 2015

Se alle arrangementer

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program