Velgerne vil ha offentlige velferdstjenester

Et klart flertall av velgerne i Østfold mener at kommunene og fylkeskommunen bør satse på offentlige velferdstjenester. Bare 19% mener at det bør ensidig satses mer på at private skal utføre velferdstjenestene på vegne av det offentlige.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program