God integrering en nøkkel

Det må føres en aktiv og inkluderende integreringspolitikk. En forutsetning for dette er tidlig og god norskopplæring. Et av de viktigste målene i integreringspolitikken, er å sikre at de som får opphold raskt kan gå inn i arbeidslivet og bli økonomisk selvforsørget. God språkopplæring, utdanning og kvalifisering er avgjørende for at vi lykkes med dette.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Kommende arrangmenter

19. maikl18:30Møte i representantskapet

Se alle arrangementer

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program