Gjennomføring må belønnes

Arbeiderpartiet mener det må lønne seg at flere elever gjennomfører. Derfor har vi foreslått en gjennomgang av finansieringssystemet for videregående opplæring, slik at vi sikrer det også er økonomisk gunstig for skoler og fylkeskommuner at flere elever ender opp med et fag- eller svennebrev i hånden

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program