Utilsiktet kartlegging av elever i videregående skole?

Det er all grunn til å ta et skritt tilbake og tenke gjennom om vi egentlig ønsker å gripe inn i 16,17 og 18 åringers privatliv slik de nye fraværsreglene fører til.

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Kunnskap

God kvalitet i skolen sikrer framtidens arbeid og verdiskaping.

Helse

Alle skal kunne leve friske liv og ha en aktiv og verdig alderdom.

Miljø og klima

Trygge og gode samferdselsløsninger. Lokal innsats mot klimaproblemene.

Les vårt program